UAB „Vigrema”

Užsiima komposto, biohumuso, vermikomposto gamyba, organinių atliekų perdirbimu, didmenine-mažmenine prekyba.

Įmonės darbuotojai konsultuoja su vermikomposto (biohumuso) naudojimu ir gamyba bei su sliekų auginimu susijusiais klausimais.


Įmonei teikiamas finansavimas pagal priemonę „Regio potencialas LT“

UAB „Vigrema” stabiliai dirbanti komposto gamybos srityje, sėkmingai įgyvendina projektą „UAB „Vigrema” veiklos plėtra” (03.3.1-LVPA-K-850-01-0178).

Šiuo metu įmonė vykdo komposto gamybos veiklą. Siekiant efektyviau vykdyti komposto gamybos veiklą, buvo nuspręsta išplėsti veiklos apimtis ir realizuoti masto ekonomijos privalumus. Siekiant išplėsti veiklos apimtį, projekte planuojama įsigyti naują įrangą: komposto vartytuvą, komposto sijotuvą ir keturis komposto brandinimo ir apdirbimo įrangos komplektus.

UAB „Vigrema” ES struktūrinių fondų paramą – 163.059,00 eurų pažangios aukščiau minėtos įrangos įsigijimui gavo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio potencialas LT”, kuria yra skatinama labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) investicijos į modernių technologijų diegimą. Diegiamos modernios technologijos įgalina pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, o tai savo ruožtu sudaro sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Vykdomo projekto rezultatas – įsigytas komposto vartytuvas, komposto sijotuvas ir keturi komposto brandinimo ir apdirbimo įrangos komplektai.

Tikimasi, kad projekto veiklų rezultatas leis padidinti įmonės pajamas ir darbo našumą, didinant veiklos apimtis. UAB „Vigrema” savo lėšomis vykdys pardavimus.


Galerija